Skip to main content

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB,

KTÓRE WYRAZIŁY ZGODĘ NA KONTAKT TELEFONICZNY

 

Szanowni Państwo, niniejsza klauzula dedykowana jest dla osób, które wyraziły zgodę na kontakt telefoniczny za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://bmmdeweloper.pl/ Poniżej znajdą Państwo informacje na temat tego w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane.

 

  1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pana/i danych osobowych jest BMM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DEWELOPER Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 49D/5D Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000701241 (dalej: BMM lub Administrator).

 

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Administrator zatrudnił Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e – mail: rodo@putz.pl

 

  1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są moje dane osobowe?

Pana/i dane osobowe zawsze przetwarzane są w oparciu o co najmniej jedną niezbędną podstawę prawną. W zakresie w jakim dane przekazano nam w oparciu o formularz dostępny pod adresem: https://bmmdeweloper.pl/ – Państwa dane przetwarzamy w oparciu o nasze prawnie uzasadniony interesy wyrażające się w skontaktowaniu z Państwem w odpowiedzi na złożoną prośbę o kontakt lub w celu podjęcia działań w ramach marketingu bezpośredniego.

 

  1. Jak długo moje dane będą przetwarzane?

Państwa dane osobowe przetwarzane są tylko tak długo, jak długo jest to niezbędne. W tym celu na bieżąco analizowane są przez nas przepisy i wymagania wynikające z przepisów prawa. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego, to w każdej chwili mogą Państwo wnieść w tym zakresie sprzeciw, co zmusi nas do zaprzestania podejmowania takich działań. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielić może Państwu zatrudniony przez Spółkę Inspektor Ochrony Danych.

 

  1. Czy moje dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim?

Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym BMM zobowiązana lub upoważniona jest udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na takie działanie – Pana/i dane osobowe mogą zostać udostępnione także współpracującym z BMM podmiotom (np. na potrzeby skontaktowania się z Państwem w celach tych podmiotów).

 

Ponadto, Pana/i dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym BMM zlecić może wykonywanie pewnych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

  1. Jakie prawa mi przysługują?

Przysługują Panu/i: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie Pana/i zgody – możną ją wycofać w każdym czasie.

 

Przysługuje Panu/i również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.

 

  1. Czy muszę udostępnić moje dane osobowe?

Nie, nie muszą Państwo przekazywać nam swoich danych osobowych. Zwracamy jednak uwagę, że odmowa ich przekazania spowoduje, że BMM nie będzie mogła się z Państwem skontaktować.